HanQuocBros HQB

#여행 · 해외생활

구독자 수
393,982
구독자 순위(전체)
구독자 순위(여행 · 해외생활 분야)
브랜디드 콘텐츠 진행 횟수
3

마지막 업데이트: 2019년 8월 18일 12:39 오전

크리에이터 소개

Xin chào các bạn! Tôi là Songrak từ Những chàng trai Hàn Quốc.
Chúng tôi là những sinh viên Hàn Quốc yêu mến Việt Nam. Khi đi du học,
tôi đã có bạn cùng phòng là người Việt Nam.
Vì đã trở thành bạ ...

Xin chào các bạn! Tôi là Songrak từ Những chàng trai Hàn Quốc.
Chúng tôi là những sinh viên Hàn Quốc yêu mến Việt Nam. Khi đi du học,
tôi đã có bạn cùng phòng là người Việt Nam.
Vì đã trở thành bạn thân, bạn ấy đã giúp tôi tìm hiểu về văn hoá Việt Nam
Để giới thiệu văn hoá Hàn Quốc và Việt Nam đến mọi người, tôi đã lập ra kênh Youtube này. Nếu các bạn cũng yêu mến Hàn Quốc, hãy cùng những chàng trai Hàn Quốc thưởng thức những video thật thú vị nhé:)
Hãy ủng hộ chúng tôi thật nhiều, và đừng quên nhấn Theo dõi nhé:)♥♥♥

안녕하세요! 저는 한국오빠들의 성락이에요.
저는 베트남을 사랑하는 대학생들이에요:)
외국에 있을 때 룸메이트가 베트남친구였어요.
지금은 베스트 프렌드가 된 그 친구덕분에 베트남문화를 알게되었답니다.
그래서 저는 베트남 문화를 소개하기도 하고, 또 한국의 문화를 알려드리기도 하는
유튜브를 만들기로 했어요.
한국을 사랑하는 여기있는 한국오빠들과 함께 재밌는 영상을 많이 만들게요! 많이 응원해주시고,
저희 채널도 구독많이 해주세요 : )

Collaboration and Business Inquiry : Koreaoppa3@gmail.com

더 보기

브랜디드 콘텐츠 진행 안내

[구독자 분석 정보]

▶ 만 18 세 ~ 만 24 세, #한국문화, #라이프스타일, #푸드에 관심이 있는 베트남 현지 남성, 여성이 주로 시청하는 채널입니다.
▶ 베트남 현지인을 타겟으로 하는 광고에 매우 효과적인 채널입니다.

1. 성별
● 여성 : 42.4%
● 남성 : 57.6%

2. 연령대
● 주요 : 만 18 세 ~ 만 24 세
● 일반 : 만 ...

[구독자 분석 정보]

▶ 만 18 세 ~ 만 24 세, #한국문화, #라이프스타일, #푸드에 관심이 있는 베트남 현지 남성, 여성이 주로 시청하는 채널입니다.
▶ 베트남 현지인을 타겟으로 하는 광고에 매우 효과적인 채널입니다.

1. 성별
● 여성 : 42.4%
● 남성 : 57.6%

2. 연령대
● 주요 : 만 18 세 ~ 만 24 세
● 일반 : 만 25 세 ~ 만 34 세

3. 거주 국가
● 주요 : 베트남 90.5%
● 일반 : 미국 3.0%

더 보기

예상 광고 단가 도움말

광고 정보를 보려면 로그인 해주세요

브랜디드

blind

PPL

blind

예상 광고 효과

광고 예산

blind

예상 CPV

blind 원/회

예상 조회수

blind

예상 댓글수

blind

최근 1달 영상수

blind

대표 광고 사례

광고 정보를 보려면 로그인 해주세요